logotype

Wat is geweest

Doopsgezind Zeerijp-Zijldijk Doopsgezind Zeerijp-Zijldijk Doopsgezind Zeerijp-Zijldijk

Ds. S. (Saapke) van der Meer

Sinds 2 september 2018 is mevr. Ds. Saapke van der Meer verbonden als doopsgezind
predikant aan de Doopsgezinde gemeente Zijldijk/Zeerijp.

Zondag 23 september vond de intrededienst plaats in de doopsgezinde vermaning te
Zijldijk, in aanwezigheid van vele leden, belangstellenden, familie en overige gasten.

Door fileleed begon de dienst iets verlaat. De aanwezigen konden daardoor eerst genieten
van een kopje koffie/thee met een lekkernij door twee leden gebakken.

Zr. Luursema en Ds. Van der Meer 

 

Na de inleidende woorden door de voorzitter van de
kerkenraad zr. Dieneke Luursema en de benoeming en
bevestiging, betrad ds. Van der Meer de preekstoel.
Zij had gekozen voor de volgende twee bijbellezingen:
Deuteronomium 30: 11-16 en Jakobus 1: 19-27.

Centraal stond hierbij de tekst:

'wie meent dat hij God dient, terwijl hij zijn tong niet
kan beteugelen, zit op een dwaalspoor, en heel zijn
godsdienst is vergeefse moeite (Jacobus 1: 26).

Het thema Vrede, Shaloom, kwam daarbij vooral naar voren. Het slotlied van de dienst
sloot hier goed op aan: 'Ga nu heen in vrede', gezongen op de melodie van Land of
Hope and Glory van Edward Elgar.


Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar.
Wat wij hier beleden samen met elkaar.
Aan uw daag’lijks leven, uw gezin, uw werk.
Wilt u daaraan geven, daar bent u Gods kerk.
Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar.

De collecte, speciaal gekozen door ds. Van der Meer, was  bestemd voor de straat-
kinderen in Medellin, Colombia.

Na de dienst werd Saapke toegesproken door dhr. Zondag. Hij kende Saapke al vele
jaren en was gewend om met haar in het Fries te spreken. Maar voor deze gelegen-
heid sprak hij haar toe in het Nederlands, hoewel enkele zinnen toch in het Fries
gingen en ook enkele zinnen in het Gronings. Als cadeau overhandigde hij haar de
bijbel in het Gronings (Biebel).

Zr. Dieneke Luursema sloot de bijeenkomst af en wenste ds. Van der Meer veel succes
toe in haar nieuwe gemeente Zeerijp/Zijldijk en stelde daarna de aanwezigen in de
gelegenheid om ds. Van der Meer te feliciteren.

Er volgde nog een gezellig samenzijn en men kon nader kennis met elkaar maken onder
het genot van een hapje en een drankje.