logotype

Wat is geweest

Doopsgezind Zeerijp-Zijldijk Doopsgezind Zeerijp-Zijldijk Doopsgezind Zeerijp-Zijldijk

Ds. S. (Saapke) van der Meer

Sinds 2 september 2018 is mevr. Ds. Saapke van der Meer verbonden als doopsgezind
predikant aan de Doopsgezinde gemeente Zijldijk/Zeerijp.
De formele intrededienst heeft plaatsgevonden op 23 september 2018.
Zie hiervoor het sub-menu 'Huidige predikant'.

In de tekst hieronder stelt ds. Van der Meer zich aan u voor.

 

De huidige predikant van de Doopsgezinde Gemeente Zeerijp-Zijldijk

Toen ik, na verschillende andere banen bij een bank werkte, ben ik de HBO-opleiding voor pastoraal werker gaan doen. Een half jaar nadat
ik mijn opleiding had voltooid, kreeg ik de kans dit werk in de Doopsgezinde Gemeente van Buitenpost te gaan doen. Ik heb zes jaar in deze gemeente gewerkt. In september 2018 ben ik voor twee dagen per week in de Doopsgezinde Gemeente Zeerijp-Zijldijk begonnen.

Na het HBO ben ik verder gaan studeren, via het Doopsgezind Seminarium, aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Ik volg nu de driejarige Master voor predikant. Voor mij duurt de opleiding langer, omdat ik in deeltijd studeer: dat is zes jaar. Ik vind de studie erg interessant en daarom zie ik het als een voorrecht zo lang te mogen studeren. Ik hoop de studie volgend jaar af te ronden.

De vredesgedachte staat centraal bij de doopsgezinden. Ik wil daar ook zelf vorm aan geven: allereerst natuurlijk in de omgang met mensen, in de omgang met Moeder Aarde en bij de keuzes die ik in het dagelijks leven maak. Want geloven doen we niet alleen op zondag. Het is een levenshouding. Het gaat er om hoe we omgaan met wat op ons pad komt. Het leven is een pelgrimage.

 

Dat sluit aan bij de pelgrimage van vrede en gerechtigheid, het thema van de Wereldraad van Kerken. Deze pelgrimage komt er kort gezegd op neer dat we mensen zijn die op weg zijn. Onderweg komen we van alles tegen. Het is goed om stil te staan bij de mensen die we onderweg tegenkomen en bij de problemen die we tegen komen. We staan stil bij het goede wat er in de wereld gebeurt, maar ook bij het slechte en bij de slachtoffers van het slechte.

Begint de Bijbel niet met: ‘En Hij zag dat het goed was’? Niet alles is goed. Het is aan ons, mensen, om stil te staan bij wat niet goed gaat. Allereerst om er stil bij te staan en vervolgens proberen iets te doen.

Hier is nog veel meer over te vertellen, maar daar heb ik bladzijden voor nodig. Dat is niet de bedoeling van een introductie. Ik nodig u uit eens naar een dienst te komen en de sfeer te proeven.

Saapke van der Meer