logotype

Wat is geweest

Doopsgezind Zeerijp-Zijldijk Doopsgezind Zeerijp-Zijldijk Doopsgezind Zeerijp-Zijldijk

LAATSTE NIEUWS  m.b.t. CORONA

Beste Broeders en Zusters
In verband met de overheidsaanbevelingen vanwege het Coronavirus heeft de Kerkenraad besloten om alle samenkomsten van onze gemeente tot nader bericht stop te zetten. Ook al zijn wij nooit met zo’n grote groep.


Het betreft de kerkdienst van a.s. zondag 15 maart, de kerkenrekendag van 17 maart, de leeskring en de bijeenkomst van het Pastoraat.
De predikant zal ook geen huisbezoeken doen. Indien u haar toch wil spreken dan is zij telefonisch te bereiken op:
06 106 84 375.

Voor vragen kunt u ook altijd bij de kerkenraadsleden terecht.
Op een later nog nader te bepalen datum zal de kerkenrekendag dan alsnog gehouden worden.

De kerkenraad, 13 maart 2020

 

Terugblik: reisje naar Leeuwarden

Met 15 personen hebben we 21 mei j.l. een bezoek gebracht aan Leeuwarden. We begonnen onze
excursie met een bezoek aan de Doopsgezinde kerk. Zo waren we in een drukke winkelstraat, zo
stonden we op het stille pleintje voor de kerk.

Ds. Saapke van der Meer ontving ons in de statige kerkenraadskamer. De koster had de koffie/thee
al klaar zodat het een warm welkom was. Saapke is zelf lid van deze gemeente en kon ons veel
vertellen over het kerkgebouw en de gemeente. In 1631 werd er - ondanks het verbod van de
overheid - een houten gebouw gesticht: een vaste "vermaanplaats", zoals de berichten vermelden.
Er kwam in 1680 een stenen gebouw voor in de plaats. Een algehele verbouwing vond plaats in
1760, terwijl in 1850 de ruimte werd vergroot en vernieuwd. Ook daarna vonden er vele
restauraties en verbouwingen plaats.


Na het informatieve gedeelte was er gelegenheid om de kerk te bezichtigen. Wat vooral in het
oog sprong waren de twee gebrandschilderde ramen aan weerszijden van de preekstoel. De
voorstelling op het ene raam is de wonderbare visvangst (Lucas 5:5) en op het andere raam de
voetwassing (Joh. 13).
Ook het orgel was bijzonder. Voor een Doopsgezinde kerk heeft het orgel een zeer flamboyante
uitstraling met zijn musicerende engelenpartij erbovenop. Het orgel heeft de status van
monument en is bekend om zijn rijke klankkleur. Talrijke beroemde organisten hebben het
orgel bespeeld.

Bezoek Leeuwarden 3      

Als laatste kwamen we in het huis van
Bezinning en Bezieling ; Oergong.


De naam Oergong geeft de overgang
aan van de drukte van buiten naar de
stilte van het Menno Simonsplein met
haar bezinningsruimte.

Het is tegelijk een overgang van buiten
naarbinnen, van je hoofd naar je hart.


De Oergong is een essentieel onderdeel van de gemeente geworden. Elke vrijdag vindt er een
meditatief moment plaats met gemiddeld zo’n acht tot tien deelnemers.

Na een korte stadswandeling kwamen we vervolgens aan bij Blokhuispoort, een cultureel
bedrijvencentrum dat gevestigd is in het centrum van Leeuwarden waar vroeger gedetineerden
zaten. Er werken nu creatieve geesten die schuilgaan achter de bedrijven die hier gevestigd zijn.
In een inspirerende omgeving werken rond de 100 creatievelingen apart van elkaar maar ook
vaak samen. Er worden prachtige producten gemaakt en bijzondere diensten geleverd. Wij
zagen in één van de cellen een kapper aan het werk. Ook de bibliotheek was in het complex
ondergebracht. Sommigen van ons bleven in de bibliotheek zitten en dronken iets en hadden
contact met elkaar, terwijl anderen het complex rondliepen. Na enige tijd hebben we
gezamenlijk nog rondgelopen en gekeken. Helaas waren veel winkeltjes niet open.


Als afsluiting van deze dag hebben we gegeten in restaurant Het Leven. Ook wij hebben
Het Leven gevierd door de contacten met elkaar, het zien van mooie en bijzondere dingen
en het gebruiken van een gezamenlijke maaltijd.