logotype

Wat is geweest

Doopsgezind Zeerijp-Zijldijk Doopsgezind Zeerijp-Zijldijk Doopsgezind Zeerijp-Zijldijk

LAATSTE NIEUWS  m.b.t. CORONA

In verband met de versoepingen rondom Corona zijn de tweewekelijkse bijeenkomsten in onze Vermaing inmiddels weer hervat, zij het dan nog met enkele beperkingen.

De eerder al algemene randvoorwaarden blijven voorlopig nog gelden:
- voorafgaande reservering via tel.nr. 0596 - 581453
- hebt u gezondsheidsklachten, koorts, verkouden, loopneus, etc., blijf dan thuis
- handen ontsmetten bij binnenkomst
- draag een mondkapje wanneer u zich in de Vermaning verplaatst (loopt)
- houdt 1,5 m afstand tot andere kerkgangers

Verder wordt er voorlopig slechts nog door een voorzanger gezongen, de gemeente zingt alleen het slotlied.

Per bijeenkomst bekijkt de kerkenraad of de regels kunnen c.q. moeten worden aangepast.

Voor data van de geplande diensten zie het menu preekrooster.

We hopen dat Corona op afzienbare termijn zodanig is afgenomen dat de samenleving weer op een normale manier kan functioneren.

-o-