logotype

Wat is geweest

Doopsgezind Zeerijp-Zijldijk Doopsgezind Zeerijp-Zijldijk Doopsgezind Zeerijp-Zijldijk

De Doopsgezinde Vermaning in Zijldijk

De Doopsgezinde vermaning in Zijldijk is een beschermd Rijksmonument. De bouwstijl is Gotiek - Romaans. In de architectuur komt het onopvallende karakter tot uitdrukking, want slechts aan enkele kleine kenmerken is het religieuze karakter van het schuurkerkje te herkennen; deze mate van onopvallendheid is typerend voor de ontstaanstijd (1772) en heeft in de eerste plaats religieus historische  en sociaal-historische waarden.

Het sobere interieur met eenvoudig meubilair ( preekstoel, banken in twee beuken) vervolmaken het historisch beeld van de bouwtijd. Deze vermaning uit 1772 is het enig bewaard gebleven voorbeeld van een vermaning zoals er in de vorige eeuw in Groningen meerdere hebben gestaan. Het is een schuurkerk ( geen schuilkerk) met een hoog lentdak dat boven de dorpsbebouwing uitsteekt. De dijk waarop de kerk staat werd gebouwd in 1317. De preekstoel is vermoedelijk uit die bouwtijd, bij de uitgang zitten nog de originele offerblokken.

kerkzaal1bewerkt

In mei 2007 is de Vermaning te Zijldijk door de gemeente Loppersum aangewezen als één van de trouwlocaties van de gemeente Loppersum.

  

De kosterij met daar achter de kerk vanaf de weg gezien.


  

Voorzijde van de kosterij

 

de gevelsteen boven de kerkingang en het dakraam van de kosterij.

Jaarlijks worden de gebouwen door de monumentenwacht geïnspecteerd.

  

 

Aardbevingschade 2015

De aardbevingen hebben helaas ook sporen nagelaten in onze vermaning. Aan de binnenzijde van de kerk zaten meerdere scheuren en herstel moest daarom plaatsvinden. Omdat we op 19 april te gast zouden zijn bij de V. V. H. te Delfzijl kwam het goed uit om vier weken na Pasen te gebruiken voor de werkzaamheden. 

Om de rommel enigszins te beperken werden de banken bedekt met lagen plastic. Het orgel zou eerst verplaatst moeten worden, maar bij nader inzien was dit niet mogelijk. Daarom werd ook het orgel volledig ingepakt in plastic.Het herstel verliep voorspoedig en ook het orgel heeft het goed doorstaan. Zo kon op 3 mei de organiste mevr. T. Diepenbroek-Bakker in een mooi herstelde kerk het orgel weer prachtig bespelen.