logotype

Wat is geweest

Doopsgezind Zeerijp-Zijldijk Doopsgezind Zeerijp-Zijldijk Doopsgezind Zeerijp-Zijldijk

Vacature

Onze gemeente zocht per 1 september 2018 een nieuwe predikant/pastoraal werker.
Op 2 september 2018 zal s'middags om 14:30 de afscheidsdienst zijn van de huidige predikant Ds. F.R. Fennema.


De Doopsgezinde gemeente Zeerijp-Zijldijk heeft een beroep uitgebracht op ds. S. v.d. Meer uit Leeuwarden,
die dit beroep heeft aangenomen.
Op 23 september 2018 zal haar intrededienst plaatsvinden en wel om 14:30 uur.