logotype

Wat is geweest

Doopsgezind Zeerijp-Zijldijk Doopsgezind Zeerijp-Zijldijk Doopsgezind Zeerijp-Zijldijk

ZIJLDIJK - Veel doopsgezinde zusters kwamen tijdens de middag van woensdag 12 november naar de vermaning van de doopsgezinde gemeente Zeerijp/Zijldijk om te vieren dat de zusterkring Dostah 85 jaar bestond. Het ging daarbij niet alleen om de eigen leden, maar ook twee voormalige predikanten Saakjen van Hoorn-Dantuma en Rinie Meihuizen waren van de partij. Vanuit de LFDZ(Landelijke Federatie van Doopsgezinde Zusterkringen) waren er twee afgevaardigen Hermie Dorman - van Kerkvoorde en Ida Feijen - Rijkens en van de digitale doopsgezinde zusterkring Jobeel Jann de Weijs - Krol. Daarnaast waren er gasten uit de buurgemeentes Eenrum en Uithuizen. Ook de huidige predikant Fokke Fennema was aanwezig. Hij was daarbij de enige man.

Kerkeraadsvoorzitter Dieneke Luursema heette allen welkom, in het bijzonder het oudste lid Martha Westerhuis - Toppinga(97). Door het zingen van het zusterkringlied 'Weest het zout, het licht der aarde, steeds tot hulp en troost bereid! Moge God de kracht ons geven. Met elkander voort te leven, zo door Jezus 'stem geleid' was het helemaal duidelijk waar het bij een zusterkring om gaat. 

Daarna dook Rinie Meihuizen de geschiedenis in en vertelde dat de echtgenote van de toenmalige dominee Mesdag de zusterkring in 1929 had opgericht. Deze telde toen 23 vrouwen. Zij richtten zich niet alleen op het geestelijke, maar maakten ook samen een avondmaalskleed en studeerden onbekende liederen in. Uit die tijd stamt ook de naam Dostah, dat staat voor 'Door Onderlinge Samenwerking Tot Aller Heil'. Men vond dat die naam ook wel een beetje bijbels klonk. In die tijd spanden de leden van de zusterkring zich in om diemstdoende militairen het leven wat te veraangenamen. Ook hield de opvang van geloofsgenoten uit Rusland, die in de grootste problemen zaten, hen bezig. In de oorlog waren er nauwelijks activiteiten van Dostah. Maar vanaf 1947 bloeide de zusterkring weer helemaal op. Het ging om nijvere vrouwen, ook op geestelijk gebied.

Ida Feijen - Rijkens hield daarna een boeiend betoog met als thema '85 Jaar ontwikkeling van vrouwenwerk en de rol van de doopsgezinde zusterkringen, waarbij ze eerst Spreuken 31, Het loflied op de sterke vrouw, in het Gronings voorlas. Feijen had flink wat spulletjes meegenomen, om haar voordracht te ondersteunen. Ze vertelde over de positie van vrouwen vanaf 1929 tot heden. Wat was er veel veranderd. Vroeger kregen de meeste vrouwen erg veel kinderen. De vele handen waren nodig voor het werk. Van geboortebeperking hadden velen geen kaas gegeten. Meisjes gingen regelmatig op hun 13e in een dienstje en gaven het verdiende loon(vaak 40 gulden per jaar) thuis af. In die tijd heerste verder de mening dat de plaats van de vrouw thuis was. Iets 'buiten de deur, dat hoorde niet'. Maar toen op bijeenkomsten van zusterkringen begonnen werd met handwerken, veranderde dat. Handwerken was immers nuttig. Feijen betoogde verder dat leden van zusterkringen de ogen, oren en handen van de kerk zijn. Dat hield ook wel vaak in het dat het schoonmaken van die kerk op hun schouders terecht kwam. Daarnaast waren en zijn de vrouwen op maatschappelijk vlak actief.

Namens de LFDZ hield Hermie Dorman daarna een aanstekelijk verhaal, waarin ze teruggreep op haar Groningse roots. Naar aanleiding van het verhaal van Ida Feijen ontspon zich een levendige discussie, waarbij het er om ging wat nu echt belangrijk is tijdens bijeenkomsten van een zusterkring. Het is toch geen gezelligheidsvereniging? Daarna was het tijd voor de uitreiking van een jubileumboekje met als titel 'Dostah - Verleden - Heden - Toekomst' samengesteld door Rinie Meihuizen. Ze had daarvoor Martha Westerhuis - Toppinga(1917), Lien Wieringa - te Hennepe(1923), Nel Mulder - Luitjens(1924) en Hinke Hofstra - Benedictus(1942) geinterviewd. Tijdens de middag was er een heerlijke high tea voor de gasten. Daarnaast was er in de kosterij een aardige expositie ingericht. Voor dgenen, die de middag voorbereidden: Hinke Hofstra, Rinie Meihuizen en Dieneke Luursema, was er een bloemetje.

Met het zingen van het 'Lied van de draad' onder orgelbeleiding van Trijntje Diepenbroek werd een feestelijke en geslaagde middag afgesloten.

DSC03240.JPG            DSC03255.JPG

DSC03257.JPG            DSC03242.JPG